/ ÄMNESBESKRIVNING


Följande ämneskomponenter bildar grundvalen för utbildningen till inredningsarkitekt.
 

Färgsättning
Färgteori, kontrastfenomen, färgkombinationer m.m. ingår som en viktiga beståndsdelar i teorin för bostadsinredning. Ämnet repeteras i samband med de uppgifter som ska lösas under studiegången.
 

Bostadsinredning
Flera moduler under studiegången handlar om bostadsinredning. Det ingår ämnen som rumsutnyttjande, platskrav, passageytor, serviceytor m.m.
Inredning av kontor, kantiner och storkök är en del av de områden det läggs vikt på och som ger ett viktigt underlag när det gäller att betjäna företagskunder.
 

Belysningslära
Under studiets gång arbetar vi vidare med belysning i företagslokaler och med hur viktiga grundregler ska implementeras.


Ritningar
Inredningsarkitekten ska kunna förmedla sina idéer och förslag och sälja dem så effektivt som möjligt. Därför är det viktigt att inredningsarkitekten kan göra frihandskisser, arbetsritningar och kundritningar. För att uppnå en god utgångspunkt arbetar vi vidare med 2- och 3-punktsperspektiv.


Materiallära
Materiallära är ett omfattande område. Det ingår bl.a. som en del av byggnadsläran, som omfattar de material som innefattas i olika hantverkares arbetsområden. Genom studiet kommer du att göra bekantskap med de material som används t.ex. i samband med ny- och ombyggnad av ett hus.
 

Byggnadsstadgan, lagstiftning
Genom hela utbildningen kommer du att stifta bekantskap med byggnadsstadgan och annan lagstiftning. Myndigheternas byggnadskrav och byggregler är en viktig del av arbetet med inredning.
 

Byggnadslära
Byggnadsläran omfattar byggmaterial och byggnadsprinciper för murverk och träkonstruktioner, men också byggnadselement som fönster, dörrar, golv m.m. ingår. Här behandlas konstruktionsprinciper i samband med hur en outnyttjad vind görs tillgänglig som bostadsyta.
 

Möbellära
Danska arkitekter och designers har under många år haft ett betydande inflytande på möbeldesign. Detta är därför ett spännande område. I detta ämne går vi igenom kraven på olika möbeltyper, möbelritningar, material och konstruktioner. Ett urval av danska möbelarkitekter behandlas och deras produktion genomgås.
 

Kök och kantiner i företag
Inredning av storkök och EU-kantiner är en nisch för utvalda specialleverantörer. Ett noggrant införande i grundbegreppen gör den studerande i stånd att uppnå en god dialog med leverantören för ett optimalt resultat.
 
Arkitektbeskrivningar
För att entreprenörer ska kunna sätta ett korrekt pris är det viktigt att de får material från t.ex. inredningsarkitekten som är ordentligt utarbetat. Utöver ritningar är det viktigt att med ord kunna beskriva arbetet och dess omfång i detalj. Det ges ett införande i hur en arkitektbeskrivning byggs upp och i hur man kan använda BIPS i detta sammanhang.
 

 
Snart så lanseras vår nya hemsida.

Vi uppdaterar våra nätsidor och den nya svenska versionen publiceras under november månad.
Vi beklagar för besväret.

 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT