/ ÄMNESBESKRIVNING

Följande element ingår i grundvalen till utbildningen.


Presentation av projekt / byggnadsritningar och produktionsritningar.

Först i utbildningen ska den studerande lära sig att presentera sitt projekt på ett sådant sätt att det blir lättillgängligt för mottagaren. Mottagaren må så vara kunden, som inte kan förväntas ha en byggnadsmässig förståelse, eller hantverkaren som ska utföra uppgiften efter ritningarna. Kunden förväntar sig ett projekt som visar vad han får utan för många detaljer, hantverkaren förväntar sig ett projekt som precis beskriver vad han ska utföra – i båda fallen utan att man är osäker på resultatet.


Ritningar
För att kunna förmedla sina idéer och förslag och sälja dem så effektivt som möjligt är det viktigt att inredningskonsulenten kan göra frihandsskisser, arbetsritningar och kundritningar. Därför ingår ritning som en mycket viktig punkt genom hela utbildningen.
Som utgångspunkt är utbildningen är upplagd så att den kan genomföras genom att uteslutande rita för hand. Skolan lägger upp arbetet så att man halvvägs genom utbildningen ska kunna överväga att rita i CAD-program.


Färglära
Färgteori, kontrastfenomen, färgkombinationer m.m. ingår som en viktig beståndsdel i teorin för bostadsinredning.

Bostadsinredning
Flera lektioner inom studiet handlar om bostadsinredning med fördjupande ämnen som rumsutnyttjande, möbelstorlekar, platskrav, passageytor, serviceytor och mycket annat.
 

Belysningslära
Belysning är något av det svåraste att ha att göra med. Därför är det en viktig del av utbildningen. Du kommer att stifta bekantskap med ljustekniska grundbegrepp, kraven på bra belysning, bakgrundsbelysningsprinciper och andra ljuskällor.
 

Materiallära
Materiallära är ett omfattande område. Det ingår bl.a. som en del av byggnadsläran, som omfattar de material som innefattas i olika hantverkares arbetsområden. Vidare omfattar materialläran träslag, textilier, möbeltyger, gardiner, golvbeläggningar, tapeter och målarfärg m.m.
 

Byggnadslära
Byggnadsläran omfattar byggmaterial och byggnadsprinciper för murverk och träkonstruktioner, men byggnadselement som fönster, dörrar, golv m.m. ingår också.
 

Kök och badrum
Kök och badrum ingår idag som några av de viktigaste – men också mest kostnadskrävande – rummen i bostaden. Ämnet innehåller både läran om funktionell inredning och stilarter och också vad som är ergonomiskt riktigt och ändamålsenligt.
 

Installationer
Installationer som vatten, avlopp, el och ventilation genomgås grundligt och utgör en väsentlig del under hela undervisningsgången.
 

Byggnadsstadgan, lagstiftning.
Genom hela utbildningen kommer du att stifta bekantskap med byggnadsstadgan och annan lagstiftning. Myndigheternas byggnadskrav och byggregler är en viktig del av arbetet med inredning.

 

Projektering och organisering – ekonomi
Inredningskonsulentens arbetsuppgifter kan förutom inredning också omfatta mindre om- och tillbyggnader av både bostäder och andra lokaler. Därför ingår ämnet projektering i läroplanen, där det omfattar både bostadsplanering och planering av alla möjliga andra slags byggande. Byggnadsorganisation är ett viktigt läroämne, där vi genomgår det normala tillrättaläggandet av arbetet, både ifråga om små och stora uppgifter.
 

I samband med projekteringen ska inredningskonsulenten också lämna ett ekonomiskt överslag, varav framgår vilka utgifter som är förknippade med projektet.
 

Arkitekturhistoria / stillära
Detta spännande ämne handlar om arkitekturens historia och utveckling genom tiderna; det kommer att ingå uppdelat i stilperioder genom de flesta av lektionerna. Härvid uppnås en estetisk bakgrund, som kan sätta idéerna i perspektiv.
 

 

 

Snart så lanseras vår nya hemsida.

Vi uppdaterar våra nätsidor och den nya svenska versionen publiceras under november månad.
Vi beklagar för besväret.

 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT