/ fakta

Distansutbildning
Utbildningen är utformad som e-learning  (självstudium), och det finns ingen närvaroplikt eller undervisning på skolan.
 

Antagningskrav
Det är en förutsättning att utbildningen till inredningskonsulent är genomförd och godkänd. För närvarande kan inte dispenseras för detta.


Studiestart
Antagning sker under hela januari och augusti månad.
 

Utbildningens mål
Den studerande tillägnar sig insikt i ämnets huvudelement samt i hur de tillsammans kan bidra till lösning av inredningsuppgifter.
 
Den studerande ska vara istånd att demonstrera färdigheter i förmedling av uppgifter och utarbetande av projekt och kommer alltså att kunna planera, rådge, och underbygga fackmässigt inom gebitets ramar.


Den studerande tillägnar sig en ämnesmässig förankring genom utvalda projektarbeten, genom att bearbeta, uppsöka och omsätta teoretisk kunskap till kreativa och välgrundade projekt.
 

Standby
Det är möjligt att sätta studiet på standby i flera omgångar, dock högst under en samlad tidsperiod på 12 månader.
 
Studiehjälp
Skolans lärare och konsulenter står i beredskap för handledning och hjälp med uppgifterna i undervisningsmaterialet. Skolans support kan kontaktas per telefon under kontorets öppettid eller via e-mejl. Via e-mejl följer svar inom 24 timmar. Man kan också avtala tid för personlig rådgivning på skolans kontor antingen i Köpenhamn eller Odense.
 
Examen
Den avslutande examen skickas ut från skolan och ska vara avslutad senast efter 3 månader.
Examensuppgiften bedöms av en av skolans lärare samt av en opartisk praktiserande arkitekt. Om examen godkänns, utfärdar skolan ett diplom, som innehåller den studerandes examensbetyg samt ett genomsnittsbetyg i delämnena.
 

CSN / SU
Eftersom det inte är undervisning och studiemiljö på skolan, kan utbildningen inte berättiga till ”Statens Uddannelsesstøtte” (SU), -CSN i Sverige.
 

Pris
Kontantbetalning 8.250 DKK.
Abonnemangsbetalning 9.000 DKK.
 

 
Snart så lanseras vår nya hemsida.

Vi uppdaterar våra nätsidor och den nya svenska versionen publiceras under november månad.
Vi beklagar för besväret.

 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT