/ FAKTA

Utbildningen

 

Distansutbildning
Utbildningen är utformad som e-learning (självstudium), och det finns ingen närvaroplikt eller undervisning på skolan.

Undervisningsmaterial

Undervisningsmaterialet finns tillgängligt på svenska.

Rättning av uppgifterna och betygskort kommer att vara på danska.

Utbildningens mål
Den studerande tillägnar sig insikt i ämnets olika huvudelement samt i hur de tillsammans kan bidra till lösning av inredningsuppgifter.

Den studerande ska vara istånd att demonstrera färdigheter i förmedling av uppgifter och utarbetande av projekt och kommer alltså att kunna planera, rådge, och underbygga fackmässigt inom gebitets ramar

CSN / SU
Eftersom det inte är undervisning och studiemiljö på skolan, kan utbildningen inte berättiga till ”Statens Uddannelsesstøtte” (SU), - CSN i Sverige.

Studiegång

 
Studieform
Skolans utbildningar är utformade som e-learning / självstudium, och det finns ingen närvaroplikt eller
undervisning på skolan.
Den studerande ansvarar själv för att tillrättalägga sin studiegång och att respektera utbildningsvillkoren.

Studiegång
Utbildningen till Inredningskonsulent är fördelad på 15 moduler. Härav utgör halvvägsprovet och examen en
modul vardera.
Varje modul i studiet avslutas med ett projekt som ska skickas in för bedömning.
Det finns ingen fast inlämningsfrist för de enskilda projekten som ska skickas in till skolan; den studerande
bestämmer själv sitt arbetstempo.
Det är inte möjligt att få mer än två moduler extra frigivna utöver dem man har skickat in projekt till.
Projekten ska skickas in ett åt gången.

Bedömning av projekten
Den förväntade behandlingstiden för insända projekt utgör c:a 10 vardagar.
Under perioder omkring ferie m.m. får man räkna med längre behandlingstid.
Insända projekt kommer att gås igenom och behandlas av en eller flera av våra interna eller externa konsulenter,
beroende på projektets område och ämnen i modulen.
Projekt till modul 7 blir under normala omständigheter upprioriterat och återsänt snarast möjligt.
När projektet är färdigbedömt, skickar skolan ett e-mejl om detta. Därefter kan du under din Studie Intra hämta betygskort med kommentarer till projektets fackmässiga delar samt vägledande svar till den aktuella modulen.
Projektet återsändes därefter per post till den studerande. Om den studerande har bytt adress och projektet
kommer i retur till skolan,replicas rolex kommer det att återsändas först tillsammans med projektet till efterföljande modul.
Betygskort och bedömning av projektet kommer att vara på danska.


Handledning


Studiehjälp
Skolans lärare och konsulter är tillgängliga för vägledning och hjälp med uppgifterna med avseende på korrekt
uppfattande av utbildningsmaterialet. Betygen och / eller kommentarer till de enskilda projekten kan också motiveras och förtydligas i efterhand. I speciella fall kan den studerande behöva räkna med att skicka in projektet igen.

Skolans support kan kontaktas per telefon under kontorets öppettid eller via e-mejl.
Svar på e-mejl kommer normalt inom 24 timmar måndag till fredag.
E-mejl som skickas efter fredag kl. 14 besvaras först nästa måndag.

Man kan också avtala tid för personlig handledning på skolans kontor i Köpenhamn eller Odense. Förväntad
tidsfrist för personlig handledning på skolans kontor är c:a 5-10 vardagar.

Skolans support är inte tillgängligt under ferieperioder.

Examen


Examensuppgiften
Uppgiften skickas av skolan per post och examensperioden utgör 3 månader. Det exakta datumet för inlämning av projektet framgår av bifogat följebrev.
Examensuppgiften utförs på samma sätt som övriga projekt inom undervisningsgången,rolex pas cher men skolan svarar bara på frågor rörande förståelsen av uppgiftsformuleringen.

Examensprojektet kan inte skickas in elektroniskt utan bara per post.
Examensprojektet ska mottas av skolan före studietidens utgång.

Examensprojektet bedöms av en av skolans lärare samt av en opartisk praktiserande arkitekt.
Betyg sätts enligt 7-stegsskalan.
Examen godkänns vid minst 02 i genomsnitt. Om betyget är lägre, kan ny examen göras 1 gång. Utskickande av en ny examensuppgift medför en studieavgift på 680 DKK.

Examensbevis
Om examen godkänns, utfärdar skolan ett examensbevis, som innehåller examensbetyg för de olika fackkunskapsdelarna samt ett genomsnittsbetyg för dessa under utbildningsgången.
Om examen inte godkänns eller hoppas över, kan skolan bara utställa bevis om deltagande.


replique rolex

Antagningskrav

 

Utbildningen är användarbetald, och därför finns inga antagningskrav.

 

 

replika óra

Anmälan


Studiestart

För utbildningen till inredningskonsulent bestämmer du själv din studiestart.

Anmälan expedieras den första i månaden.

Till anmälan fyller man i formuläret på skolans hemsida under menyn ”Anmäl”.

Anmälan kan göras på följande språk: Danska och svenska. För att välja rätt språk på skolans webbsajt ska du klicka på antingen danska / svenska överst på sidan.

En anmälan gäller bara för den person vars namn skrivs på anmälansformuläret och kan inte överlåtas på andra.
En person under 18 år eller som är omyndig kan bara anmälas om målsman bekräftar anmälan genom
skriftligt godkännande.

 

Uppsägning av studie


ÅNGERRÄTT
ÅNGERRÄTT GÄLLER UNDER 14 DAGAR EFTER MOTTAGANDET AV ORDERBEKRÄFTELSEN.

FÖR ATT ANVÄNDA ÅNGERRÄTTEN SKA MAN KONTAKTA SKOLAN ANTINGEN GENOM PERSONLIG
HÄNVÄNDELSE PER TELEFON, PER E-MEJL ELLER VIA KONTAKTFORMULÄR PÅ SKOLANS HEMSIDA.
BEKRÄFTANDE E-MEJL FRÅN SKOLAN GÄLLER SOM KVITTERING.

UPPSÄGNING
FÖR ATT SÄGA UPP STUDIET SKA SKOLAN KONTAKTAS ANTINGEN GENOM PERSONLIG HÄNVÄNDELSE
PER TELEFON, PER E-MEJL ELLER VIA KONTAKTFORMULÄR PÅ SKOLANS HEMSIDA / STUDIE INTRA.
BEKRÄFTELSE SKICKAS UT AV SKOLAN PER E-MEJL OCH GÄLLER SOM KVITTERING PÅ UPPSÄGNINGEN.

VID UPPSÄGNING AV AVTALET KOMMER UTBILDNINGSMATERIAL INTE ATT UTLÄMNAS.
SKOLANS UTBILDNINGAR ÄR INTE EN VARA UTAN EN TJÄNST, OCH DÄRFÖR KAN UTBILDNINGSMATERIALET
BARA LÄMNAS UT ENLIGT DEN PROCEDUR SOM BESKRIVS PÅ SIDORNA 7-10.

VID BETALNING AV STUDIEAVGIFTEN GENOM DELBETALNING
ABONNEMANGSAVTALET KAN NÄR SOM HELST SÄGAS UPP AV ABONNENTEN MED EN MÅNADS VARSEL
OCH GÄLLER FRÅN UTGÅNGEN AV EFTERFÖLJANDE MÅNAD.
VID UPPSÄGNING AV AVTALET ÄR DEN STUDERANDE FÖRPLIKTIGAD ATT BETALA ALLA FÖRFALLNA
DELBETALNINGAR. DÄRUTÖVER ÄR DEN STUDERANDE INTE FÖRPLIKTIGAD ATT FULLGÖRA
BETALNINGSGÅNGEN.
ÅTERBETALNING AV FÖRFALLNA DELBETALNINGAR GES INTE.

VID KONTANTBETALNING AV STUDIEAVGIFTEN
STUDIEGÅNGEN KAN NÄR SOM HELST SÄGAS UPP MED EN MÅNADS VARSEL OCH KOMMER ATT GÄLLA
FRÅN UTGÅNGEN AV EFTERFÖLJANDE MÅNAD.
KONTANTBETALNING JÄMSTÄLLS MED ABONNEMANGSBETALNING, OCH EN MÅNADS ANMÄLNINGSPERIOD
MOTSVARAR EN DELBETALNING OCH BERÄKNAS UTAN EVENTUELL RABATT TILL 680 DKK PER MÅNAD.
DET UTSÄNDA STARTPAKETET BETINGAR ETT VÄRDE AV 680 DKK OCH INGÅR I KONTOUPPGÖRELSEN.
SKILLNADEN ÅTERBETALAS DÄREFTER TILL KUNDEN.

Prisr och betalning


Priser

Kontantbetalning 15 000 DKK

Delbetalning 17 500 DKK


Priserna är inklusive alla frakt- och avgiftsomkostnader.

Betalningsordning


Utbildningen kan betalas med kreditkort och via faktura.
Det aktuella priset visas automatiskt efter val av betalningsform på sidan ”Anmälan”.

Klicka på ”Anmäl” och skriv in dina användarupplysningar.
Här kan man också fylla i en separat faktureringsadress.

Om du önskar betala med kreditkort, kommer du härefter att sändas vidare till en säker anslutning, där du kan genomföra din betalning eller upprätta ditt abonnemang.

Ingen moms betalas för skolans utbildningar.
Orderbekräftelse framsändes via e-mejl.

replica watches replica watches uk

Utbildningsvillkoren


Nedlad utbildningsvillkoren - klicka här

 

 

 

 

Studiestart 2018

    
Studiestart 1 oktober: Sista anmälningsdag är den 24 september.
Studiestart 1 november: Sista anmälningsdag är den 22 oktober.
Studiestart 1 december: Sista anmälningsdag är den 22 november.
Studiestart 1 februari 2018: Sista anmälningsdag är den 21 januari.
  

replica rolex

 
 

Snart så lanseras vår nya hemsida.

Vi uppdaterar våra nätsidor och den nya svenska versionen publiceras under november månad.
Vi beklagar för besväret.

 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT