/ Studieplan

 
 

STUDIEGÅNG 

 

 

 

 

 

 

Studietiden är normerad till 800 timmar. Hur de studerande lägger sin studietid varierar mycket. En del arbetar med studiet 1 ½ - 2 ½ timmar om dagen. Andra arbetar mera intensivt under weekends, och åter andra arbetar 7-10 dagar på heltid och skickar sedan in ett projekt.
Det finns ingen fast inlämningsfrist för de projekt som ska skickas in, men de flesta skickar i genomsnitt ett projekt en gång i månaden.
 
Utbildningen är fördelad på 9 moduler, varav en är en examensuppgift.
Varje modul avslutas med ett projekt som hör samman med det material som är genomgånget och bygger vidare på detta.

Projektet skickas in till skolan för bedömning. Härefter returneras det med betyg och kommentarer rörande de enskilda ämnesdelarna i uppgiften. 

 
MODUL 1

 

 

 

 

MATERIAL- OCH BYGGNADSLÄRA

Här genomgås husets uppbyggnad från grund till takkonstruktion. Det handlar bl.a. om markdäck, hålmur, betong, fönster/dörrar, nya isoleringskrav, trappor, tak/takformer, högben, taksparrar, vindskupor och takfönster. 
 
MODUL 2  

 

 

 

 

 

 

PERSPEKTIVLÄRA (1- OCH 2-PUNKTSPERSPEKTIV) SAMT MODELLBYGGNAD

I Modul 2 går vi igenom 2-punktsperspektivet samt repeterar 1-punktsperspektivet. Här genomgås hur modellbyggnad eller skalmodeller kan byggas upp och användas i presentationen.  
MODUL 3 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL- OCH BYGGNADSLÄRA

Här fortsätter material- och byggnadsläran från Modul 1 med inredning av vindsvåningar och myndighetskrav, mindre tillbyggnader, hustyper, byggmaterial, murararbetet och modulkoordinering.  
 
MODUL 4 

 

 

 

 

PERSPEKTIVLÄRA, ARKITEKTBESKRIVNINGAR

I Modul 4 fortsätter vi perspektivläran med 2- & 3-punktsperspektivet. Vidare handlar modulen om färgläggning, rest plan och exempel på arkitektbeskrivningar. 
 
 

 
MODUL 5  

 

 

 

 

 

MÖBELLÄRA

Vi börjar med möbelläran och genomgår här några olika möbelmaterial och några kända möbelarkitekter samt deras mest kända verk. 
 
 
 
 
MODUL 6 


 

 
 

MÖBELLÄRA

I Modul 6 fortsätter vi möbelläran med en genomgång av olika möbeltyper, ergonomi, möbelkonstruktioner och olika hopsättningsmetoder.

 
MODUL 7  

 

 

ARBEJDSMILJÖ

Arbetsmiljö på fasta arbetsplatser, storkök, kantiner m.m. Vi kommer in på lagar och regler i arbetslivet, inredning av storkök och kantiner och går igenom ett nyare köksprojekt. 

 

MODUL 8 

 

 

 

KONTORSMILJÖ

Modul 8 handlar om krav på kontorsinredning, bl.a. brand-/nödutgångar, platsbehov, inomhusklimat, ljusförhållanden, material, inredning av arbetsplatsen, ergonomi, inventarier m.m.
  

 
MODUL 9

 

 

 

EXAMENSPROJEKT

Examensuppgiften ställs av skolan och ska genomföras inom en period av 3 månader. 


 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Snart så lanseras vår nya hemsida.

Vi uppdaterar våra nätsidor och den nya svenska versionen publiceras under november månad.
Vi beklagar för besväret.

 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT