/ UTBILDNINGAR

Skolans utbud har tillrättalagts i samarbete med skolans lärare och professionella konsulenter, som var och en har erfarenhet och kunnande inom sitt speciella ämnesområde.
 

Ämnesförankring är en nödvändighet.
 

Kreativitet och fackkunskap
Goda resultat inom inredning kräver att man genom sakkunskap kan använda sin kreativitet och visuellt förmedla sina idéer till andra, det må vara till kunder, familj eller vänner. Särskilt hantverkare, köksfirmor m.fl. kräver en korrekt beskrivning av den färdiga produkt som ska levereras. Därför är kunskapen om faktorer som möbler, ljus, färger, material, platsbehov, serviceytor och hur dessa ingår i och påverkar ett rum nödvändig för att kunna inreda på ett ändamålsenligt sätt. Vidare är det också viktigt att ha viss kännedom om byggnadsstadgan och andra gällande lagar och förordningar etc. Att vara kreativ betyder också att vara i stånd att se lösningar som inte verkar omedelbart självklara på de givna problemen.
 

Kommunikation
Presentationen av ens projekt ska tänkas igenom noga, och man måste vara öppen för ändringar. Inredning kräver inte bara att man är bra på att förmedla utan också att man är bra på att lyssna – god inredning är essensen av att kunna förstå och omsätta kundens önskningar och behov på ett för alla tillfredsställande sätt, för till syvende och sist är det ju kunden som bestämmer. Därtill är det också viktigt att man kan kommunicera vidare sina idéer och förslag när det gäller samarbetet med andra experter, hantverkare m.fl. Annars kan det bli svårt att lösa problemen under projektets gång.
 

Tillrättaläggning/tidsplanering
Förståelse för hantverkarnas arbete och arbetsgång och för myndighetsbehandling är också viktiga faktorer vid planeringen av ett projekt. Det gäller inte bara hur det utförs utan också hur lång tid det tar. Därigenom kan man få en god känsla för vad som är möjligt att göra och vad man inte kan göra.
 
Det att designa inredning är en personlig tolkning av en uppgift. Man ska vara bra på att analysera uppgiften utifrån de krav uppgiftsställaren eller kunden har, och också utifrån deras smak, ekonomi, tidsram m.m. Rummets funktion, placering och eventuella historia har också betydelse för det färdiga resultatet. Nyckeln till succé inom inredningsdesign rör sig om att utifrån en idé eller ett koncept skapa ett homogent helhetsintryck.

 

 
Snart så lanseras vår nya hemsida.

Vi uppdaterar våra nätsidor och den nya svenska versionen publiceras under november månad.
Vi beklagar för besväret.

 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT