/ SKOLAN

Arkitektskolen for Indretningsdesign är en privat utbildningsinstitution, där utbildningarna är tillrättalagda som distansutbildning i samverkan med kompetenta och engagerade lärare.

Skolan erbjuder spännande och moderna utbildningar och kurser för privata samt särskilt tillrättalagda studiegångar för företag.

Skolan har 3 fast anställda och 2 deltidsanställda. Vidare finns det 10 anknutna konsulenter, som dels utvecklar undervisningsmaterial och dels läser korrektur och rättar studieprojekt.
Skolans lärare är alla högt utbildade inom sina fack, vilket gör dem istånd att handleda den studerande optimalt genom utbildningen.

Skolans huvudkontor i Köpenhamn tar hand om skolans fackliga och kreativa utveckling. Administration och koordinering av skolans utvecklingsarbete tillvaratas av skolans kontor i Odense.
 
 
Snart så lanseras vår nya hemsida.

Vi uppdaterar våra nätsidor och den nya svenska versionen publiceras under november månad.
Vi beklagar för besväret.

 Arkitektskolen for Indretningsdesign
dansk svenska  STUDIESTARTSDATOER | PRISER | BESTIL BROCHURE | KONTAKT